Vývoj

a integrace

systémů

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Klíčová čísla

+ 0

Úspěšných Projektů

0

Odlišné týmy

0

Let spolupráce

0

Konzultantů ve four různých rolích

Oblast

Finanční služby

Cíl

 • Přidat hodnotu v různých oblastech projektů
 • Optimalizovat pracovní proces na straně analýzy
 • Snížit náklady v rámci dodávkového procesu.

Řešení

 • Řízení týmu a kapacity projektu
 • Proaktivní přístup při návrhu možných řešení
 • Doklady o rizicích a jejich minimalizaci pomocí několika kolového testování
 • Identifikace zájmů jednotlivých manažerů a diplomatická komunikace
 • Mapování a zaznamenávání celého obchodního a technického procesu
 • Zkušenost s testováním na menším pilotním projektu a zdokumentování výhod pro zúčastněné týmy
 • Vedoucí schopnosti a přenos znalostí na další členy týmu

Výzva

 • Zavést agilní přístup a vytvořit metodologii.
 • Vytvořit procesy pro spolupráci mezi různými odděleními.

Vynikající Výsledky

 • Dokončili jsme více než 20 projektů v různých oblastech
 • Byli jsme klíčovými analytiky ve třech rebrandingových procesech životního pojištění
 • Vytvořili jsme více než čtyři nové aplikace
 • Naši konzultanti byli postaveni do rolí vedoucích týmů

“Přes téměř šest let poskytují konzultanti společnosti Granton stabilitu a know-how různým týmům. Vedením a správou projektů dosahují cílů dodávek v rámci GČP.”

Průběh

Our

Involvement

Assessment of the situation

Our consultants have conducted a thorough analysis of the existing work process, tools, and methodologies to provide valuable insights for improvement and strategic recommendations.

Finding obstacles and bottlenecks within the process

Our consultants have conducted a thorough analysis of the existing work process, tools, and methodologies to provide valuable insights for improvement and strategic recommendations.

Employing know-how in redefining the processes

We have used our experience and know-how to helped the team and its management to redefine process of cooperation with dependent teams and smooth out the delivery itself.

More cost effective development

More cost effective development

Naše

Zapojení

Zhodnocení situace
Naši konzultanti provedou důkladnou analýzu stávajícího pracovního procesu, nástrojů a metodologií, aby poskytli cenné poznatky pro zlepšení a strategická doporučení.
Odhalení překážek a úzkalí v rámci procesu
Náš zkušený tým používá systematický přístup k určení úzkých míst, což jsou místa ve vašem pracovním procesu, kde dochází ke zpomalení produktivity, nedostatečnému využití zdrojů nebo zpoždění. Analýzou dat, důkladným vyhodnocením a úzkou spoluprací s vaším týmem odhalíme tato kritická úzká místa, která brzdí váš pokrok.
Využití odborných znalostí při předefinování procesů
Na základě našich zkušeností a odborných schopností aktivně podporujeme tým a jeho vedení při přeformulování spolupráce s dalšími týmy a při usnadňování samotného dodávkového procesu.
Nákladově efektivnější vývoj
Po implementaci nového procesu jsme dosáhli významného snížení nákladů ve fázi dodávky, které překročilo původní očekávání až o třetinu nákladů (v některých případech až o třetinu původních nákladů).

MÁTE DOTAZ?

vavra
Vít Vávra
Sales Director