Posilujte růst vašeho podnikání

s naším řešením

Granton se již mnoho let specializuje na poskytování IT a obchodních expertů v oblasti vývoje a integrace systémů. Historie úspěchů, kterou za sebou necháváme, dokládá naši schopnost úspěšně realizovat projekty napříč různými odvětvími a technologiemi. Naše kompetence jsme prokázali prostřednictvím mnoha praktických příkladů.

Řešení a

oblasti zaměření

Vývoj a integrace systémů

Naše zaměření spočívá v budování škálovatelných a efektivních systémů prostřednictvím bezproblémové integrace různých komponentů. Přijetím moderních metodologií dosahujeme rychlejšího uvedení na trh a zajištění kompatibility a interoperability systému napomáhá maximální efektivitě.

Optimalizace procesů

Naše optimalizace pracovních postupů směřuje k posílení efektivnosti prostřednictvím automatizace opakujících se úkolů a zjednodušení procesů. Tím dosahujeme zvýšené produktivity a snížení ztrát, což v konečném důsledku vede k minimalizaci nákladů prostřednictvím optimalizace procesů.

Poradenství v oblasti strategie

Naše služby zahrnují asistenci společnostem jak efektivně dodržet pravidla a předpisy daného odvětví, poskytování cenných poznatků a návrhů pro restrukturalizaci společnosti. Navíc jsme schopni identifikovat a sledovat nové obchodní příležitosti.

Analýza Dat

Naše odbornost spočívá v implementaci spolehlivých procesů správy dat a řízení jejich kvality, navrhování a nasazení nástrojů pro vizualizaci dat k posílení poznatků. Využíváme statistické analytické techniky pro identifikaci trendů a vzorů v datech.

Zkušenosti s Azure

Díky vývoji a nasazení aplikací na Microsoft Azure zajišťujeme bezpečnost a dodržování předpisů. Navíc jsme specializovaní na implementaci hybridních cloudových řešení s využitím Microsoft Azure a využíváme této platformy k vytváření řešení umělé inteligence a strojového učení.

nedávné projekty

POSLEDNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE