Cesta k úspěchu:

Strategické poradenství

v bankovnictví

Klíčová čísla

B level

Tři zrealizované pracovní workshopy

0

Bankovní partneři

> 0 %

Pozitivní zpětná vazba

Oblast

Bankovní průmysl

Cíl

 • Vytvoření rámce pro strategické diskuse
 • Usnadnění debat, začlenění osvědčených postupů z jiných odvětví a podpora při prioritizaci cílů

Vynikající výsledky

 • Pozitivní ohlasy od všech členů představenstva
 • Pokračující práce na implementaci formulovaných organizačních změn

Výzva

 • Zajištění inkluzivity a aktivní účasti všech relevantních stran.
 • Pečlivé rozpoznání a ocenění všech zainteresovaných subjektů.
 • Dosažení synergie spojením strategického směřování a celkového vize pro celou společnost company.

Řešení

 • Rychlejší přechod od kritických požadavků na základní funkce (CHRs) a (MVPs) k provozu.
 • Dodání vyšší hodnoty: účinnější prioritizace, měření přínosů a uzavření iniciativ.
 • Zlepšení spolupráce v rámci Tribu a mezi propojenými týmy.
 • Postupná automatizace a oddělování systémů s využitím moderní technologie.
 • Větší toleranci na chyby a riziko (spuštění iniciativ, které nejsou zcela předem připraveny).
 • Zvýšení vlastnictví: změna týmu, schopnost ovlivňovat produkt, odpovědnost za rozpočet/cíle.

Výchozí

Situace

 • Významný počet projektů vodopádového modelu
 • Zapojujeme 2 500 zaměstnanců do realizace projektu
 • Obtížné řízení jednotlivých produktů a projektů
 • Nedostatek rozsáhlých odborných znalostí mezi manažerským týmem
 • Delší doba uvádění na trh pro menší požadavky a požadavky na změny (CHRs)
 • Někteří zaměstnanci projevují mezery ve znalostech a proaktivitě.

Naše workshopy se zaměřují jak na rozvoj analytiků, tak na samotnou analýzu. Snažíme se dosáhnout požadovaných hodnot, snižovat náklady a zvýšit návratnost investice (ROI).

MÁTE DOTAZ?

alena
Alena Andršová
Project coordinator