Spojení, které vytváří úspěch:

Strategické poradenství

v telekomunikačním průmyslu

Klíčová čísla

0 %

Snížení nákladů na Back-office činnosti

0

Procesů zanalyzováno

0 let

na realizaci

Oblast

Telekomunikační průmysl

Cíl

  • Snížit náklady na administrativní činnosti.
  • Mapovat procesy v administrativě a přiřadit jim odpovědné osoby.
  • Implementovat nové digitální technologie do administrativních procesů.

Vynikající výsledky

70% snížení nákladů na administrativní činnosti.

Výzva

  • Přeměnit aktivity v administrativě na automatizované procesy.
  • Analyzovat stávající procesy a definovat jednoznačné postupy.
  • Definovat kritéria měření pro reporty výkonosti managementu.

Řešení

  • Hluboká znalost nových IT technologií.
  • Důkladné zmapování všech procesů v administrativě spolu s jejich časovým rozvržením.
  • Intenzivní komunikace s manažery na úrovni B-1 za účelem podpory a začlenění výsledků analýzy do každodenního provozu.

Výchozí

Situace

Zákazník je jedním z našich prvních klientů a s využitím našich rozsáhlých znalostí jejich IT a obchodního prostředí jsme podpořili tuto organizaci při řešení náročného úkolu.

Využíváme naši odbornost k tomu, abychom pomohli klientům provést organizační změny, které posílí jejich růst a efektivitu

MÁTE DOTAZ?

alena
Alena Andršová
Project coordinator