Směřování do budoucnosti:

Strategické konzultace

v pojišťovacím průmyslu

Klíčová čísla

0 let

Spolupráce

+ 0 MDs

Zrealizovaných projektů

5%- %

Zapracování neplánovaných menších úprav

> 0 %

Pozitvní zpětné vazby

Oblast

Pojišťovnictví

Cíl

 • Posílit efektivitu a spolupráci mezi oddělením IT a obchodem.
 • Dosáhnout úspor v nákladech na IT.
 • Připravit vylepšení pro obchodní a IT strategii.

Vynikající Výsledky

 • Dosáhnutí snížení nákladů na IT o více než 10 %.
 • Kladná zpětná vazba od členů představenstva.

Challenge

 • Nedostatečná komunikace mezi zástupci IT a obchodu.
 • Rozdílné organizační cíle mezi odděleními.
 • Nedostatek zkušeností s metodologiemi obchodní strategie.

Řešení

 • Vyvinutí nových popisů pracovních pozic pro klíčové projekční role.
 • Sloučení komunikačních kanálů a systémů podpory IT pro efektivní sledování dokumentace projektů a informací.

Výchozí

Situace

 • Tradiční vodopádový přístup 
 • Časté změny úkolů během uvolnění (REL)
 • Prodloužená doba uvádění na trh
 • Analytici předávají dodávku při vstupu do fáze předání
 • Pravidelné přeřazení priorit z důvodu kritických žádostí o změnu (CHRs)
 • Čtyři komplexní RELs za rok s významnými náklady

Na základě naší zkušenosti s pomocí firmám a identifikací problémů v jejich procesech se často setkáváme se závažnými nedostatky na straně podnikové analýzy. Proto jsme připravili sérii workshopů, které mohou našim klientům pomoci řešit tento konkrétní problém.

MÁTE DOTAZ?

alena
Alena Andršová
Project coordinator