Optimalizace

Procesů

Přehled

Máme zkušenosti s analýzou procesů a definováním směrnic pro analytické týmy (například Generali, Škoda Auto, ČSAS). Naši konzultanti disponují pevným metodologickým a praktickým zázemím a mají hluboké porozumění technickým aspektům nejrůznějších požadavků.

NÁŠ PŘÍSTUP

  • Správný tým: Odborná obchodní analýza s podporou
  • Analýza potřeb: GAP analýza
  • Otestování v praxi: Ověření zlepšení na pilotním projektu
  • Soudržnost řešení: Výpočet nákladů a přínosů dalších zlepšení

VÝHODY DOSAŽENÉ

S GRANTON

“Po mnoho let Granton poskytuje odborníky v oblasti IT a obchodu, kteří se specializují na vývoj a integraci systémů. Výsledky hovoří samy za sebe a dokazují naši schopnost úspěšně realizovat projekty napříč různými odvětvími a technologiemi. Naše kompetence jsme prokázali mnoha konkrétními případy užití”

MÁTE DOTAZ?

vavra
Vít Vávra
Sales Director