Strojové učení

Predikce a analýza dat

Dnešním velkým bohatstvím firem jsou data, která nashromáždily během svého působení na trhu. Správné využívání těchto informací může firmě přinést mnohé benefity. Využitím umělé inteligence a historických dat je možné predikovat mnohé veličiny, ať už jde o budoucí prodeje, odliv zákazníků či odhalování platebních podvodů. Níže uvádíme podrobnější popis několika takových řešení, která vám rádi pomůžeme implementovat:

Prediktivní modely

Predikce zaplacení/zrušení předplatného

Mnoho firem dnes nabízí zákazníkům svůj produkt na základě předplatného — ať už jde o Netflix, Rohlík, Google nebo menší mobilní aplikace. Díky sbírání a analýze dat, která zachycují historické chování jednotlivých zákazníků, jsme dnes schopni předpovědět, který zákazník projevující zájem o produkt se skutečně pro předplatné rozhodne, a případně i identifikovat ty, kteří by mohli zvažovat jeho zrušení.

Benefity řešení

 • Směřování konkrétní reklamy na konkrétní zákazníky
 • Ušetření nákladů za reklamu
 • Vyšší zisky při správné komunikaci na potenciálně odcházející zákazníky

Predikce budoucích prodejů

Máte již za sebou několik let podnikání a rádi byste využili nasbíraná data pro své budoucí výhody? Jednou z možností je předpověď vašich prodejů. Při použití správného souboru dat z historických prodejů firmy dokážeme pomocí strojového učení vytvořit model (program), který s vysokou pravděpodobností předpoví prodeje vaší firmy na několik let dopředu.

Benefity řešení

 • Uvědomění si prodejních trendů
 • Plánování zásob
 • Plánování personálu
 • Možnost přizpůsobit marketingovou strategii
 • Zpřesnění finančních plánů

Další modely a analýzy

Modely detekující anomálie

 • V našich modelech využíváme technologii grafových neuronových sití. Tento vcelku inovativní přístup nám umožňuje dosáhnout přesnosti určení výskytu anomálie až o 10% vyšší, než současně používané technologie. Dokážeme například velmi spolehlivě detekovat různé typy hrozeb ještě dříve, než nastanou.

Použití

 • Bankovnictví – Detekce podvodných událostí při platbě kartou
 • Marketing a sociální sítě – odhalování tzv. Fake news
 • Reklama – Detekce falešných recenzí
 • Security – odhalení kybernetických útoků

Modely pro analýzu z obrazu a videa

Detekování míry poškození předmětu z obrazu. To lze využít při likvidaci pojistné události nebo například pro včasné odhalení budoucí závady materiálu.

Benefity řešení

 • Kontrola používání pracovních pomůcek na staveništi
 • Povolení vjezdu vozidlům na základě rozpoznání reg. značky automobilu

Kontaktujte nás

doktor
Jan Haase
AI Domain Lead

jan.haase@granton.cz
+420 773 684 377

Nela Kavalírová
Nela Kavalírová
Business Development

nela.kavalirova@granton.cz
+420 721 138 500

Kreslicí plátno 1_20
Josef Polach
AI Architect

josef.polach@granton.cz
+420 773 835 581