Co říkají

naši klienti?

V letech 2013–2019 jsme se stali generálním dodavatelem zkušených business analytiků a IT analytiků pro Českou spořitelnu. Banka ocenila kvalitu naší práce a zapojila nás do klíčových projektů – oblasti CRM, HR, datová analýza, datová regulatorika. Stali jsme se nositeli klíčového know-how a navázali jsme s Českou spořitelnou dlohodobou spolupráci. Naši experti zároveň působí v rolích Scrum Master nebo Chapter Lead v agilním systému řízení, na který banka přechází.

„Dlouhodobě spolupracujeme se senior business analytikem a senior IT analytikem z Grantonu na projektu Moje zdravé finance. Bez jejich dovedností, odbornosti a osobního nasazení bychom dnes jen těžko dokázali fungovat.“

Petr Lukeš

Tribe Lead MZF

V letech 2012–2019 se IT a business konzultanti společnosti Granton úspěšně zapojili do dodávek v oblastech CRM, order managementu, core systémů a portálů i dalších systémů pro naše klíčové klienty: T-Mobile CZ, Home Credit a ČSOB Pojišťovnu.

„IT konzultant Grantonu, SW architekt a development lead v jedné osobě dlouhodobě vedl náš tým pracující na dodávkách řešení pro americký a později pro čínský trh jednoho z mých klientů. Kvalitu, profesionalitu a výkony lidí z Grantonu dlouhodobě hodnotím velmi vysoko.“

Pavel Klíma

Senior Manager, Accenture

Naši experti již přes 5 let úspěšně spolupracují s T-Mobile na implementaci CRM systému nové generace. Klient je považuje za specialisty, kteří se nebojí uchopit a vyřešit nepopulární komplikované problémy a kteří dovedou propojit různé požadavky jednotlivých oddělení.

„Na projektu CRMNG pracujeme v T-Mobilu společně s kolegy z firmy Granton již od roku 2013. Granton nám pro tento klíčový projekt poskytuje odborníky na velmi důležité pozice v projektovém managementu, konzultanty podporující business část projektu a konzultanty, kteří pro T-Mobile připravují velmi důležité IT analýzy. 

Za sebe mohu jednoznačně říci, že se všemi pracovníky společnosti Granton jsem maximálně spokojen a tuto firmu mohu jednoznačně doporučit. Velkou výhodou celého týmu je schopnost kombinovat jak znalosti businessu, tak zároveň znalosti IT prostředí. Z těchto kombinovaných znalostí vyplývá i další velká přednost, a to je srozumitelná a otevřená komunikace k členům T-Mobile managementu a zároveň i expertům z různých T-Mobile divizí.

K výše zmíněným odborným znalostem kolegové z Grantonu přidávají navíc i další velmi důležitý rozměr, a to jejich týmový přístup k práci na společných úkolech. Všichni se stali nedílnou součástí našeho projektového týmu a výrazně se podílí na vytváření pozitivní a konstruktivní atmosféry.“

Miroslav Výborný

CRM and B2B Digital Transformation Director

Konzultanti Grantonu se podíleli na dodávce prodejního CRM „Energoporadce“ – mikroslužby vyvinuté v cloudu pro klienta firmy Spoito, kterým je Energie České spořitelny, a.s.

„Dodávka rozšiřující dříve zpracované řešení proběhla za účasti konzultantů z Grantonu, kteří doplnili tým dodavatele Spoito. Dohodnuté bylo dodáno v plánovaném čase, a dokonce s o 5 % nižšími náklady oproti plánu, takže za mne plná spokojenost.“

Jan Kovalský

Člen představenstva Energie ČS, a.s.