Podpora růstu prostřednictvím

optimalizace procesů

v energetickém
sektoru

Klíčová čísla

0 +

MDs zapojeno

0 let

Zkušeností

+ 0

Odborníků zapojeno

Oblast

Podniková energetická řešení

Řešení

 • Posilování kompetencí týmů v energetickém odvětví, aby byly schopny vytvářet funkční návrhy tak kvalitní, že snižují potřebnou účast IT, nároky na následné úsilí, opravy apod.
 • Zkracování dodacího času podnikových požadavků v IT prostřednictvím poskytování jasných funkčních návrhů.
 • Optimalizace procesu podnikové analýzy pro zlepšení efektivity, kvality a komunikace mezi týmy.
 • Zvýšení schopnosti týmů v energetickém odvětví řídit priority a hodnotit podnikový případ požadavků prostřednictvím rychlejších odhadů nákladů ze strany IT.
 • Vytvoření týmu s jasnou odpovědností za obchodní analýzu s potřebnými odbornými znalostmi.

Cíl

 • Optimalizovat dodávky IT. Přinést zkušenosti z jiných odvětví.
 • Zlepšit efektivitu v dodávkách IT. Využít poznatky z různých sektorů.
 • Zvýšit účinnost dodávek IT.
 • Zahrnout znalosti z různých oblastí.

Výzva

 • Náš klient potřeboval zavést konzistentní přístup pro zpracování projektových požadavků.
 • Definovat kompletnost projektových požadavků.
 • Navrhnout optimální proces implementace projektů.

Vynikající Výsledky

Velmi pozitivní zpětná vazba ohledně rozšíření našich služeb o dalších šest měsíců.

“Naším cílem je nejen vyvinout metodologii pro implementaci, ale také navrhnout zcela nový systém, který bude plně přizpůsoben konkrétním potřebám a environmentálním požadavkům”

Výchozí

Situace

 • Řada úkolů obchodní analýzy vyžaduje spolupráci s týmy IT.
 • Fragmentovaná obchodní analýza zvyšuje časové i finanční náklady potřebné k vyhodnocení požadavků.
 • V energetickém odvětví dochází ke zvýšeným nákladům a prodlouženým dodacím termínům IT projektů.

Průběh

Our

Involvement

New Order System

We provided the client with key developers who had experience with custom JAVA development built on open source solutions. Additionally, we supplied a program manager and a key person responsible for the business architecture of the solution.

Merge of company systems

On the project, we provided a specialist for system analysis and data migration. Over the course of two years, we gradually merged individual Core systems and were able to migrate data into a unified format and storage.

Automation

We lead an analytical team whose task is to analyze in detail manual tasks in the Back Office department and propose their automation and simplification.

Digitization

We supply a technical architect who is responsible for the complete delivery of a common portal solution for multiple countries. Despite the complicated delivery structure, we were able to launch the first two phases within the defined scope and time.

Naše

Zapojení

1
Stanovení cílů a definice týmu
Setkání se stakeholdery, stanovení cílů se sponzory, poskytnutí obchodního analytika, sestavení týmu se zástupci z projektové kanceláře, obchodu a IT. Navíc prezentace plánu a definice modelu spolupráce.
2
Analýza stávajícího stavu a návrh rychlých úspěchů
Prozkoumání silných stránek a slabých stránek předchozích funkčních návrhů, hodnocení aktuálního procesu obchodní analýzy, sledování pracovního postupu obchodního oddělení při tvorbě funkčních návrhů, navržení rychle implementovatelných zlepšení a prezentace zjištěných poznatků a doporučených dalších kroků sponzorům.
3
Pilotní provoz a zpětná vazba
Příprava dokumentace, nástrojů, prostředí a komunikace pro provedení vybraných zlepšení, vedení obchondí analýzy pro zvolený funkční návrh, ověření implementovaných zlepšení v praxi, sběr zpětné vazby k těmto úpravám a shromažďování dalších návrhů a dat.
4
Prezentace zjištěných výsledků a dalších kroků
Analýza implementovaných zlepšení, sběr dat a zpětné vazby, výčet potenciálních zlepšení v rámci funkčního návrhu, podnikových kompetencí a procesu podnikové analýzy, zhodnocení nákladů, přínosů a časové náročnosti. Představení zjištěných výsledků klíčovým zúčastněným stranám a sponzorům, a také návrh plánu k dosažení dalších cílů.

MÁTE DOTAZ?

vavra
Vít Vávra
Sales Director