business analýza

od společnosti granton

Řešíte u Vás také

Efektivní Time2Market?

Defekty a incidenty na dodávce?

Časté změnové požadavky?

Nejčastější příčiny jsou

Více než 80 % chyb vzniká v analýze požadavků.

Většina času projektu je věnována vývoji a testování.

Méně než 10 % chyb vzniká ve vývoji (programují se věci správně, ale ne správné).

Analýza požadavků je poddimenzována, věnováno jí je méně než 12 % času.

Vyvíjený systém často není v souladu s business strategií a cíli.

S tímto Vám může pomoci správně provedená

business analýza

Jak na to jdeme my?

1
Porozumění a ověření business potřeb
2
Analýza současného stavu
3
Identifikace zainteresovaných stran
4
Zjištění a analýza potřeb zainteresovaných stran
5
Definice budoucího stavu a gap analýza
6
Identifikace a návrh vhodných variant řešení
7
Analýza potenciální hodnoty a doporučení řešení
8
Definice požadavků a případů užití k vybranému řešení
9
Vyhodnocení přínosů řešení pro organizaci

Jak vám můžeme pomoci?

Analýza aktuálního stavu do dvou měsíců

Definice cílů

Diskuze se zainteresovanými stranami

Diskuze s business analytiky

Stínování business analytiků a monitorování procesů

Analýza nástrojů, dokumentů a metodik

Okamžitá zlepšení, krátkodobá a střednědobá opatření k dosažení cílů

Podpora při realizaci navržených zlepšení a opatření

Co vám to přinese?

Efektivnější Time2market

Zrychlení dodacího cyklu

Snížení nákladů

Zefektivnění komunikace

Co říkají naši klienti?

A co navíc?

Stále používáte pro definice požadavků MS Word nebo MS Excel? Pomůžeme Vám se standardizací projektových nástrojů, jako jsou JIRA a Confluence.

Kontakt na naše experty

PAvel Halfar
Pavel Halfar
Business Development Manager
Kreslicí plátno 1_17
Martin Dostál
Senior Business Consultant